HORARIO LABORAL DO/A ESPECIALISTA EN LSE:
Foto FAXPG

Especialista en LSE

Horario de inverno:

Luns Martes Mércores Xoves Venres
11:00-13:00
16:15-19:30 16:15-19:30
CONTACTO CO/A ESPECIALISTA EN LSE:

Servizo de Formación en Lingua de Signos Española
Axencia Ourense

r/ Ramón Cabanillas, 6 baixo e entreplanta. 32004 Ourense
Teléfono: 981 16 93 36 - Fax: 981 15 43 16
E-mail: lsecursos@faxpg.es