HORARIO LABORAL DO/A PSICOLOXÍA:
Foto FAXPG

Psicoloxía

Para solicitar cita coa psicóloga terán que facelo vía telefónica, por email ou en persoa a SAPS.

CONTACTO CO/A PSICOLOXÍA:

Servizo de Atención Psicoloxíca
Agencia A Coruña

r/ Pla e Cancela, 35 baixo. 15005 A Coruña
Teléfono: 981 918 145 - Fax: 981 91 81 45
E-mail: psicologia@faxpg.es