HORARIO LABORAL DO/A TRABALLADOR/A SOCIAL:
Foto FAXPG

Traballadora Social

Horario de inverno:

Luns Martes Mércores Xoves Venres
09:30 a 14:00 09:30 a 14:00 09:30 a 14:00 09:30 a 14:00 10:30 a 14:00
17:00 a 19:00 17:00 a 19:00

Horario de verán:

Luns Martes Mércores Xoves Venres
09:00 a 14:15 09:00 a 14:15 09:00 a 14:15 09:00 a 14:15 09:00 a 14:15
CONTACTO CO/A TRABALLADOR/A SOCIAL:

Servizo de Atención a Persoas Xordas
Agencia Ourense

r/ Ramón Cabanillas, 6 baixo e entreplanta. 32004 Ourense
Teléfono: 988 61 75 49 - Fax: 988 61 75 49
E-mail: sapsourense@faxpg.es