HORARIO LABORAL DO/A ESPECIALISTA EN LSE:
Foto FAXPG

Especialista en LSE

Horario de inverno:

Luns Martes Mércores Xoves Venres
10:30 a 14:00 10:30 a 14:00 11:30 a 13:30
19:00 a 22:00 19:00 a 22:00
CONTACTO CO/A ESPECIALISTA EN LSE:

Servizo de Formación de Lingua de Signos Española
Agencia Ourense

r/ Ramón Cabanillas, 6 baixo e entreplanta. 32004 Ourense
Teléfono: 981 16 93 36 - Fax: 981 15 43 16
E-mail: lsecursos@faxpg.es