Foto Ricardo Vila Domínguez

Ricardo Vila Domínguez
Membro de Honra

EXPERIENCIA NO MOVEMENTO ASOCIATIVO DE PERSOAS XORDAS:

Actualmente ocupa o cargo de:

2005: Membro de Honra da Asociación de Personas Sordas de Ourense (APSOU).

Desempeñou os seguintes cargos:

1999-2005: Asesor técnico da Asociación de Personas Sordas de Ourense (APSOU).
1993-1999: Presidente da Asociación de Personas Sordas de Ourense (APSOU).
1993-1999: Representante no Patrón da Fundación FAXPG.
1974-1993: Vicepresidente da Asociación de Personas Sordas de Ourense (APSOU).
1974-1982: Delegado de Deportes da Asociación de Personas Sordas de Ourense (APSOU).

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

Non vinculada ao movemento asociativo.

FORMACIÓN:

1966-1970: Titulo FP Segundo Grao da rama de Delineante Proyectista.
1963-1966: Titulo FP Primeiro Grao da rama de Delineante e Especial de Delineante da Construción.