Foto Martín Luis Becerra

Martín Luis Becerra
Presidente

EXPERIENCIA NO MOVEMENTO ASOCIATIVO DE PERSOAS XORDAS:

Actualmente ocupa o cargo de:

2020: Presidente da Asociación de Personas Sordas de Ourense (APSOU).

Desempeñou os seguintes cargos:

2017-2020: Membro colaborador do Área de Mocidade da Federación de  Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG).
2015-2019: Delegado de Lingua de Signos Española da Asociación de Persoas Xordas de Ourense (APSOU).
2013-2017: Presidente da Comisión de Mocidade Xorda da CNSE (CJS-CNSE).
2011-2013: Delegado de Mocidade da Asociación de Personas Sordas de Ourense (APSOU).
2010-2020: Delegado de Comunicacións da Asociación de Personas Sordas de Ourense (APSOU).

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

2015-2017: Especialista en LSE en Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG).
2009-2010: Especialista en LSE en Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG).

FORMACIÓN:

2017-2018: Técnico Superior en Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma.
2014-2016: Técnico Superior en Desenvolvemento de Aplicacións Web.
2010-2012: Técnico en Sistemas de Microinformáticos e Redes.
2009: Curso AFD de Especialista en LSE.