Foto Mª Isabel Fernández Álvarez

Mª Isabel Fernández Álvarez
Presidenta

EXPERIENCIA NO MOVEMENTO ASOCIATIVO DE PERSOAS XORDAS:

Actualmente ocupa o cargo de:

2012: Presidenta da Asociación de Persoas Xordas de Ourense (APSOU).

Desempeñou os seguintes cargos:

2012-2016: Representante na Patroa da Fundación FAXPG.
2008-2012: Tesoureira da Asociación de Persoas Xordas de Ourense (APSOU).
2006-2008: Vogal da Asociación de Persoas Xordas de Ourense (APSOU).
2005-2012: Vicepresidenta da Asociación de Persoas Xordas de Ourense (APSOU).
2003-2008: Subdelegada de Muller da Asociación de Persoas Xordas de Ourense (APSOU).
1999-2003: Delegada de Muller da Asociación de Persoas Xordas de Ourense (APSOU).

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

2012-2013: Auxiliar administrativo da Asociación de Persoas Xordas de Ourense (APSOU).
2008-2012: Técnica de apoio do Servizo de Emprego da Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG).

FORMACIÓN:

1986-1989: Titulo FP Primeiro Grao na rama de Corte e Confección.