Foto Mª Esther Santos Pereira

Mª Esther Santos Pereira
Vogal

EXPERIENCIA NO MOVEMENTO ASOCIATIVO DE PERSOAS XORDAS:

Actualmente ocupa o cargo de:

2019: Vogal da Asociación de Persoas Xordas de Ourense (APSOU).

Desempeñou os seguintes cargos:

2016-2019: Delegada de Maiores da Asociación de Persoas Xordas de Ourense (APSOU).
1999-2012: Presidenta da Asociación de Persoas Xordas de Ourense (APSOU).
1999-2012: Representante na Patroa da Fundación FAXPG.
1997-1999: Tesoureira da Asociación de Persoas Xordas de Ourense (APSOU).
1995-1999: Delegada de Muller da Asociación de Persoas Xordas de Ourense (APSOU).
1993-1995: Contadora da Asociación de Persoas Xordas de Ourense (APSOU).
1990-1993: Asesora de Relacións Públicas da Asociación de Persoas Xordas de Ourense (APSOU).
1990-1993: Vicesecretaria da Asociación de Persoas Xordas de Ourense (APSOU).
1988-1990: Delegada de Cultura da Asociación de Persoas Xordas de Ourense (APSOU).
1986-1988: Colaboradora da Asociación de Persoas Xordas de Ourense (APSOU).
1984-1988: Asesora de Cultura da Asociación de Persoas Xordas de Ourense (APSOU).

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

2009-2010: Auxiliar Administrativa na Asociación de Persoas Xordas de Ourense (APSOU).
2006: Administrativa en Federacion de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG).
2004-2005: Xerente en Asociación de Persoas Xordas de Ourense (APSOU).

FORMACIÓN:

2005: Auxiliar de Bibliotecas e Centro de Documentación.
1973-1978: Graduada en Artes Aplicadas. Especialidade: Decoración.