Foto Juan Ramón López Gómez

Juan Ramón López Gómez
Vogal

EXPERIENCIA NO MOVEMENTO ASOCIATIVO DE PERSOAS XORDAS:

Actualmente ocupa o cargo de:

2020: Vogal da Asociación de Personas Sordas de Ourense (APSOU).

Desempeñou os seguintes cargos:

2015-2019: Vogal da Asociación de Personas Sordas de Ourense (APSOU).

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

No vinculada al movimiento asociativo.

FORMACIÓN:

1990 -1993: Titulo FP Segundo Grao na rama de Carpintería.