Foto Estrella González Lorenzo

Estrella González Lorenzo
Vicepresidenta

EXPERIENCIA NO MOVEMENTO ASOCIATIVO DE PERSOAS XORDAS:

Actualmente ocupa o cargo de:

2016: Vicepresidenta da Asociación de Persoas Xordas de Ourense (APSOU).

Desempeñou os seguintes cargos:

2012-2018: Delegada de Igualdade da Asociación de Persoas Xordas de Ourense (APSOU).
2009-2012: Vogal da Asociación de Persoas Xordas de Ourense (APSOU).
2008-2009: Secretaría Xeral da Asociación de Persoas Xordas de Ourense (APSOU).
2003-2008: Delegada de Mocidade da Asociación de Persoas Xordas de Ourense (APSOU).
2003-2008: Delegada de Muller da Asociación de Persoas Xordas de Ourense (APSOU).
1999-2003: Subdelegada de Muller da Asociación de Persoas Xordas de Ourense (APSOU).

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

Non vinculada ao movemento asociativo.

FORMACIÓN:

1986-1989: Titulo FP Primeiro Grao na rama de Corte e Confección.