Foto Emilia Rodríguez Hermina

Emilia Rodríguez Hermida
Vogal

EXPERIENCIA NO MOVEMENTO ASOCIATIVO DE PERSOAS XORDAS:

Actualmente ocupa o cargo de:

2019: Vogal da Asociación de Personas Sordas de Ourense (APSOU).

Desempeñou os seguintes cargos:

2018-2019: Delegada de Igualdade da Asociación de Personas Sordas de Ourense (APSOU).
2010-2014: Vogal da Asociación de Personas Sordas de Ourense (APSOU).
1990-1992: Vogal de Biblioteca da Asociación de Personas Sordas de Ourense (APSOU).

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

Non vinculada ao movemento asociativo.

FORMACIÓN:

1967-1975: Educación Xeral Básica.