Foto Delfina Ferreira do Cabo

Delfina Ferreira do Cabo
Vogal

EXPERIENCIA NO MOVEMENTO ASOCIATIVO DE PERSOAS XORDAS:

Actualmente ocupa o cargo de:

2020: Vogal da Asociación de Personas Sordas de Ourense (APSOU).

Desempeñou os seguintes cargos:

2015-2019: Vogal da Asociación de Personas Sordas de Ourense (APSOU).
2012-2014: Subdelegada de Cultura e Actividades da Asociación de Personas Sordas de Ourense (APSOU).
2009-2012: Delegada de Cultura e Actividades da Asociación de Personas Sordas de Ourense (APSOU).

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

No vinculada al movimiento asociativo.

FORMACIÓN:

2017: Taller de Lectoescritura.
1987-1989: Titulo FP Primeiro Grao da rama de Moda e Confección.