Foto Beatriz González Freijedo

Beatriz González Freijedo
Vicepresidenta

EXPERIENCIA NO MOVEMENTO ASOCIATIVO DE PERSOAS XORDAS:

Actualmente ocupa o cargo de:

2020: Vicepresidenta da Asociación de Personas Sordas de Ourense (APSOU).
2013: Voluntaria para a Eliminación do Illamento Social e Comunicativo das Persoas Xordocegas e Persoas Xordas en Situación de Exclusión Social da FAXPG.

Desempeñou os seguintes cargos:

2016-2021: Vogal da Federación de Asociacións de Personas Xordas de Galicia (FAXPG).
2014-2019: Delegada de Mocidade da Asociación de Personas Sordas de Ourense (APSOU).
2012: Secretaría Xeral da Asociación de Personas Sordas de Ourense (APSOU).
2012: Delegada de Muller da Asociación de Personas Sordas de Ourense (APSOU).

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

2019-2020: Especialista en LSE en Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG).

FORMACIÓN:

2019: Especialista en LSE.
2013: Curso en xordocegueira.
2012-2015: Técnico Superior en Administración e Finanzas.
2009-2010: Técnico en Xestión Administrativa.