Foto Beatriz González Freijedo

Beatriz González Freijedo
Secretaría Xeral

EXPERIENCIA NO MOVEMENTO ASOCIATIVO DE PERSOAS XORDAS:

Actualmente ocupa o cargo de:

2016: Vogal da Federación de Asociacións de Personas Xordas de Galicia (FAXPG).2012: Secretaría Xeral da Asociación de Persoas Xordas de Ourense (APSOU).

Desempeñou os seguintes cargos:

2014-2019: Delegada de Mocidade da Asociación de Persoas Xordas de Ourense (APSOU).
2012: Delegada de Muller da Asociación de Persoas Xordas de Ourense (APSOU).

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

2019-actualmente: Especialista en LSE en Federación Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG).

FORMACIÓN:

2019: Especialista en LSE.
2012-2015: Técnico Superior en Administración e Finanzas.
2009-2010: Técnico en Xestión Administrativa.