Foto APSOU

A Asociación de Personas Sordas de Ourense cargou as fotos do mes abril.

A nosa APSOU cargou todos as fotos do mes abril son:

  • Taller de Mandalas de la
  • Asemblea Xeral Ordinaria da APSOU
  • Día de curtametraxe e teatro
  • Xogo de Pasasigno
  • Día de piscina
  • Conferencia de PROGAPE
  • Campionato de Brisca

O teu podes ver as fotos en:

Difusión