Foto Fundación La Caixa

A Asociación de Personas Sordas de Ourense asinou un convenio coa Fundación La Caixa.

Foto Fundación La Caixa

Difusión