Premios aos recoñecementos da FAXPG 40 Aniversario
Gran festa de Magosto
Día Internacional do Home
Xogo de trivial da comunidade xorda
40 Aniversario da FAXPG