Gran festa de Magosto
Xogo de trivial da comunidade xorda
Día Internacional do Home
Xornada de sensibilización para mulleres xordas
40 Aniversario da FAXPG