Eventos

VI Convivencia de Persoas Maiores Xordas de Galicia
14 de setembro de 2019

Tema: VI Convivencia de Persoas Maiores Xordas de Galicia

Onde: Albergue Xuvenil Lug 2

Organiza: FAXPG

Prezo: 10€

Prazo: 11 de setembro

Máis información en: www.faxpg.es

Cidade :Lugo

Difusión