Eventos

Conferencia sobre documental: Cultura, costumes e tradicións de Marrocos
06 de setembro de 2019,  7:30

Tema: Conferencia sobre documental: Cultura, costumes e tradicións de Marrocos

Onde: APSOU

Hora: 19:00 da tarde

Relatores: Susana Carregado e Naila Carregado

Cidade :Ourense

Difusión