Eventos

Campionato de tute
12 de abril de 2019

Tema: Campionato de tute

Onde: APSOU

Hora: 19:00 da tarde

Inscrición: 18:30 a 19:00 da tarde

Organiza: Delegada de Mocidade e vocais

Cidade :Ourense

Difusión